V mesecu maju 2017 smo v podjetju Archa inženiring d.o.o. preko pogodbenega partnerja na angleškem trgu izvedli raziskavo trga muzejskih vitrin. Namen operacije je bil pridobiti čimveč podatkov, ki bi našemu podjetju pomagali pri odločitvi glede vstopa na angleški trg.

Tržna raziskava je bila izvedena v mesecu maju 2017 in je imela za cilj ugotoviti velikost potencialnega trga (št. muzejev) v Angliji, trende na področju razstavljanja in muzejske opreme, načine nabavljanja vitrin v muzejih (kdo sprejema odločitve, načini iskanja dobaviteljev), ključne lastnosti tovrstnih izdelkov, ki morajo biti zagotovljene za uspešno izvedeno prodajo ter tudi identifikacija potencialnih lokalnih podjetij - partnerjev v smislu zastopanja oz. distribucije izdelkov našega podjetja.

 

Med tržno raziskavo je bilo poleg intervjujev na področju Anglije iz javnih seznamov identificiranih več potencialnih podjetij – lokalnih partnerjev, bodisi s področja trgovine bodisi oblikovalcev ali postavljavcev muzejskih razstav, ki predstavljajo bazo morebitnih prihodnjih poslovnih partnerjev.

 

Na podlagi ugotovitev tržne raziskave, ki je pokazala na določene priložnosti na trgu, smo v v podjetju Archa inženiring d.o.o. sprejeli odločitev o vstopu na trg muzejskih vitrin v Anglij. V mesecu maju 2017 smo tudi opravili obisk specializiranega sejma v Londonu, na katerem smo se srečali z nekaterimi intervjuvanimi podjetji, ki so izrazila interes po sestanku.

 

Z raziskavo smo kandidirali na razpisu Javne agencije SPIRIT za Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letu 2017 in za izvedbo pridobili 1.721,42 EUR nepovratnih sredstev.

 

Povezava:   http://eu-skladi.si/